Ar-Ge

Integrity NDT Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını özel ve kamu fonlu projeleri ve deneyimli mühendislik ekibiyle sürdürmektedir.

Avrupa Komisyonu (EC) Destekli Kalkınma Programları

EC H2020 e1593498329151

Avrupa Komisyonu destekli kalkınma programları, Inovasyonun önündeki bariyerleri kaldırarak ve cömert hibeler sunarak; Avrupa’nın iş ve rekabet alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermeyi, hem özel hem de kamu sektörlerinde yenilik yaratmayı, Avrupa’nın küresel bilgi seviyesindeki liderliğini korurken aynı zamanda dünya çapında bilimsel teknoloji üretmesini sağlamayı amaçlar.

Program kapsamında bulunan ‘KOBİ Araçları (SME Instrument)’, küçük ve orta boyutlu işletmeler için ortaklaşa çalışma ve fonlardan yararlanabilmeyi teşvik ederken, teknolojik kapasitelerinin de sınırlarını yıkmaktadır.

Program kapsamındaki “Hızlandırılmış İnovasyon (Fast Track to Innovation)”, yenilikçi bir fikrin markete daha hızlı giriş yapmasını ve Ufuk2020 kapsamında endüstri, KOBİ ve akademi arasında işbirliklerini arttırmayı amaçlamaktadır.

EC Destekli Araştırma ve Geliştirme Programları – 7. Çerçeve Programı FP7(2007-2013) & Ufuk2020 (2014-2020).

Tamamlanan Projeler:

EC Destekli FP7 AR&GE Projesi ‘Creepimage’

EC Destekli Ufuk 2020 FTI ‘TankRob’ – Proje ortağı

Devam Etmekte Olan Projeler:

EC Destekli Ufuk 2020 FTI ‘MoniTank’ – Proje Koordinatörü

Grup Sponsorlu Projeler (GSPS)

Tamamlanan Projeler:

‘P91 – P92 Ömür Tayini’ GSPS (ETD Consulting)

Lab 1 1Avrupa Birliği bölgesinde bulunan 132.000 civarındaki akaryakıt istasyonunda aktif olarak kullanılan yeraltı depolama tankları, hem yasal düzenlemelere uymak hem de hasarlanmalar neticesinde oluşabilecek sızıntı gibi kötü sonuçlara karşı düzenli olarak muayene edilmek zorundadır. Günümüzde bu tanklar, uzmanlar tarafından taşınabilir sistemler ile belli aralıklarla kontrol edilmektedir, ancak bu yöntem hem yüksek maliyetli hem de insan kaynaklı hatalara açık olduğu için çok güvenilir değildir.

MoniTank projesi, sektörde devrim niteliğinde bir yenilik yaratma potansiyeline sahip, yeraltı depolama tanklarının yapısal güvenliğini uçtan uca sürekli olarak takip eden otonom bir sistem geliştirecektir. MoniTank; akustik emisyon gibi risk temelli muayene tekniklerini, gelişmiş sinyal işleme ve veri toplama tekniklerini bu amaçlar için özel olarak geliştirilen tek bir sistemde bir araya getirmekte ve bunu Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birleştirmektedir.

Tankların yapısal güvenirliğindeki sorunlar kalıcı ciddi hasarlara neden olmadan önce, yüksek doğrulukla hataların tespitini gerçekleştirecek akıllı algoritmalar sayesinde potaniyel kazaları gerçekleşmeden engellemek mümkün olabilecektir.

TankRob 1

TankRob: Yeraltı ve üstünde çalışan petrokimyasal depolama tanklarının iç yüzeylerindeki korozyonun tespiti için Tahribatsız Muayene Projesidir.

Bu tanklarda depolanan sıvıların çoğu çevreye zarar verebilecek ham petrol ve çeşitleridir. Bu ürünlerin 5 litresinin yeraltı sularına karışması milyonlarca litre suyun kontamine olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, depolama tanklarının tahribatsız muayenesi oldukça önemli fakat bir o kadar da pahalıdır. Şu anda depolama tanklarının 100% yüzey muayenesi düşük bütçelerle mümkün değildir.

Hedefimiz; ultrasonic muayene teknolojisini kullanarak depolama tanklarının çelik levha yüzeyinin robotik yarı-otomatik sistem kullanılarak muayenesinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve maliyeti düşürmektir.

Detaylar için proje sayfasına bakınız: http://www.tankrob.eu

ETD Project 1

Bu proje sürekli basınç altında çalışan kaynak borularının sürünme ve sürünme-yorulma mekanizmalarını test edecek ve kalan ömür tayini laboratuvar ortamında test edilen numunelerden edinilen veriler ile desteklenecektir. Laboratuvar test ortamı ile tesisin çalışma ortamına (sıcaklık ve yük) uygun olacaktır ancak bazı sapmalar olması muhtemeldir.

Sonuçlar; parçanın kalan ömrü ile hasar parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemekte yardımcı olacak ve böylece yüksek krom içeren martenzitik çeliklerin uzun vadede güvenli çalışması konusunda santral operatörlerine güven verecektir.

Detaylar için proje sayfasına bakınız: http://www.etd-consulting.com

creepimage 1CreepImage projesi; erişimin zor ve tehlikeli olduğu, zorlayıcı ortamlarda çalışan (yüksek sıcaklık vb.) parçaların sürünme hasar mekanizmalarının uzun vadede ölçümü ve takibinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Uygun bir lens ve yüksek çözünürlükte bir kamera kullanılarak çeşitli safhalarda parça yüzeyinin görüntüleri alınmaktadır. Sonrasında DIC (digital image correlation) yöntemi kullanılarak malzemenin sürünme davranışı ile deformasyonu arasındaki ilişki hesaplanmaktadır.

Takip edilmesi beklenen prosedür şu şekildedir; (1) Malzeme yüzeyinde ‘speckle plate grid’ oluşturulması. Bu, DIC yöntemi ile hesaplanabilecek hasar düzeyi hakkında bilgi vermektedir. (2) Belirli zaman aralıklarında yüzeyin resminin çekilmesi. Bu sayede sürekli kamera taşınmasına gerek duyulmadan kalibrasyon yapılmasına imkân verecek referans görüntüler kayıt edilmiş olacaktır. (3) DIC yazılımı genel deformasyonun hesaplamasında kullanılacaktır. Sürünme gerinimi, termal deformasyonun belirlenmesiyle elde edilmiş olacaktır.

Bu proje çalışması laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek ve amacı ölçüm kabiliyetinin (tekrarlanabilirlik, doğruluk vb.) doğrulanması olacaktır. Bununla beraber enerji santrallerinde bulunan ‘evaporatörler’ tesis bakımı uygulamalarında bu kapsama girmektedir.

Detaylar için proje sayfasına bakınız: http://www.creepimage.eu

Robotic ID 1

Integrity NDT, 10 yılı aşkın endüstriyel ve akademik Ar-Ge ve inovasyon proje geçmişiyle yeni çözümlere yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu çözümlerden başlıca geleni robotik muayene sistemleridir. 

Ankara merkezli Ar-Ge ve atölye tesisleriyle Integrity NDT yeni çözümler geliştirmektedir.