Depolama Tankı (LPG) Muayenesi

SORUN

Rafinerilerde ve depolama tesislerinde bulunan LPG küre tankına ait imalat kaynaklarında işletme nedenli oluşabilecek çatlak tipi hataların tespiti büyük öneme sahiptir. Muayene sürelerinin kısaltılması, gerekli işgücünün azaltılması, risklerin ve maliyetlerin düşürülmesi soruna çözüm sağlamıştır.

LPG depolama tanklarının uzun işletme süreleri boyunca yüksek basınç, stres, ürün ile kaynak ve ana malzeme arasında gerçekleşen reaksiyonlardan ötürü çatlak tipi hata mekanizmaları oluşur.

Bu tarz LPG depolama tankları için (küresel ya da silindirik tasarımlı) alışılagelen endüstriyel muayene prosedürü çok karmaşıktır ve zaman alır. Tank devre dışına alınır ve boşaltılır. Su doldurularak emin giriş için ön temizlik yapılır. İçeriye iskele kurularak kaynaklara erişim sağlanır ve kaynak bölgeleri kumlanarak temizlenir. Manyetik Parçacık ve Ultrasonik muayene yapılır. Ve tüm bu çalışmalar geriye dönük olarak tekrarlanır ve tank yeniden devreye alınır.

StorageTank 1
StorageTank 2

ÇÖZÜM

Integrity NDT Mühendislik, LPG küre tank imalat kaynaklarının tank devrede iken dış yüzeyden ultrasonik TOFD (Time of Flight Diffraction) yöntemi ile muayenesini önerdi. Bu çok hassas ve hızlı teknik, uzun mesafelerde kullanılmak üzere Integrity I-Scan manyetik tekerlekli tarayıcı ve 36m uzunluğundaki umbilical kablo adapte edilerek dış yüzeyden muayene için hazırlandı. İskele gereksinimlerini ortadan kaldırmak için, Integrity NDT Mühendisik çok deneyimli IRATA Seviye 3 ve Seviye 2 sertifikalı, aynı zamanda NDT bilgisine sahip, uzman iple erişim teknisyenleri ile birlikte çalıştı.

Bu yöntemin en büyük avantajlarından birisi tank devrede iken muayene yapabilme imkanıdır. Bu da muayene maliyetlerini ve gereken zamanı ciddi ölçüde azaltmıştır. Sonuç olarak, tank muayene süresince devrede olduğu için işletme kaynaklı da herhangi bir kayıp yaşanmamıştır.