Guided Wave Ultrasonik Muayene

 

Guided Wave Tekniğinin ortaya çıkışı, boru hatlarındaki İzolasyon Altı Korozyon mekanizmasının -sistemi devre dışı bırakmadan- takibini sağlayabilme ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmiştir.

İzolasyon Altı Korozyon Mekanizması (CUI) oldukça bilinen, yaygın bir korozyon olayıdır. Guided Wave Tekniği; bu korozyon mekanizmasının tespiti ve takip edilebilirliği açısından tüm dünyada kabul görmüş bir uygulamadır.

“İzolasyon altı korozyon (CUI) riskinizin farkında mısınız?

Ekipman güvenliğine zararı bilinen bu korozyon tipine karşı gerekli önlemleri aldınız mı?”

UGW Services
ugw 1 e1589375032863
ugw 2 e1589375082292

 

 

INTEGRITY NDT, yıllardır sahip olduğu tecrübe,bilgi ve birikim neticesinde;

Rafineri içi, iskele üzeri boru hatları ve rafineri dışı (offsite) boru sistemleri üzerinde uygulamalarına tüm imkanlarıyla (yüksekte çalışma, yüksek sıcaklık uygulamaları, test öncesi hazırlıkların gerçekleştirilmesi, test sonrası takip ve sürdürülebilirliğin sağlanması vs.) devam etmektedir.

Boru Hatlarında UGW yöntemi ile test gerçekleştirmenin birçok avantajı vardır;

Sistem tek bir test konumundan zıt yönlerde test dalgaları üretebilir ve tarayabileceği alan boru hattının üzerindeki fiziksel ve yapısal (dirsek, vana, flanş varlığı, malzeme türü vs.) unsurlara bağlı olarak değişir. Böylelikle İzoleli bir boru hattı üzerinde çatlak, dış veya iç korozyon mekanizmasını tespit edebilmek için tek bir noktada (40-50 cm genişliğinde) izolasyon kaldırılıp zıt yönlü olarak metrelerce alan taranabilir. Ayrıca UGW tekniği halihazırda çalışan sistemler ve yüksek sıcaklıklarda da uygulanabilir. Geleneksel Ultrasonik Muayene Sistemlerindeki gibi arayüzey bağlantısına (su besleme/bağlayıcı madde) ihtiyaç duyulmaz. Anlaşılacağı üzere Guided Wave Tekniğinin uygulanması oldukça pratik ve diğer test yöntemlerine göre hızlıdır. Bunun yanı sıra elde edilen veri kapasitesi (taranan alan, yüzey) de oldukça yüksektir.

Elde edilen bu veriler tarandıktan sonra bir onay mekanizması (bulguların ek yöntemlerle tayin edilmesi; Görsel muayene, UT Taraması vs.) devreye sokularak raporlar son haline getirilir.

ugw 3 e1589288651903