Ultrasonik Oksit Kalınlığı Ölçümü

Boruların iç ve dış yüzeylerinde oluşan oksit tabakaları ekipmanın kalan ömrünü ciddi derecede etkiler. Bu oksit tabakaları sebebiyle, ısı transfer hızı ve kazan verimliliği etkilenir, ve en kötü senaryo olarak aşırı ısınma ortaya çıkar ve hatta borunun yırtılması söz konusu olabilir. Örnek olarak, fosil yakıtlarla ısıtılan kazan borularının kalan ömürlerinin tayinini yapabilmek için, tüp iç çeperinde oluşan oksit tabakasının kalınlığının bilinmesi gerekmektedir.

Integrity NDT çok yüksek frekanslı ultrasonik problar kullanarak boru iç yüzeylerinde oluşan oksit kalınlıklarının ölçümünü yapmaktadır. Kazan tüpleri genellikle düşük alaşımlı çeliklerden, 5-10mm et kalınlığında ve 50-60mm çaptaki malzemelerden imal edilir. Bu çözüm yöntemi oksit tabakasının kalınlığını 200 mikrona kadar hassas bir şekilde ölçme kapasitesine sahiptir (oksit katmanındaki ses hızı karakterine bağlı olarak).

ultrasonic

Integrity NDT Solution – To determining the oxide layer thickness, Integrity NDT are using a high frequency delay line ultrasonic probe typically (Single crystal delay line compression wave probe 20MHz 0.125mm), and broadband digital UT flaw detector. The flaw detector must be capable of detecting echoes and measuring the short time interval between the peaks, representing a) the steel/oxide and b) the oxide/air boundaries.

In consideration that bore oxide thickness ≥300 microns is the threshold at which operational problems (tube conduction efficiency, overheating, spallation & blockage etc.) are likely to start manifesting themselves, oxide thickness measurements of this level and below (down to 125 – 150 microns) can be achieved ultrasonically, and avoid the need for tube cutting. Additionally, the fact that oxide thickness is proven to be proportional to tube operating temperature, gives non-destructive Oxide thickness measurements the potential to target ‘hotter’ (shorter creep life) tubes for replication across a header bank for example, if conducting creep life assessment.

ultrasonic oxide 1