Metalurjik İnceleme Hizmetleri

METALURJİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Elektrik santralleri, rafineriler, petrokimya tesisleri veya herhangi endüstriyel tesisin güvenilir bir şekilde işletmeye devam edebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple yüksek sıcaklık, basınç altında çalışan ekipmanların bakımı ve durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Replika işlemi yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan ekipmanların periyodik olarak mikroyapılarının takibine olanak sağlar.

Replika işlemi (yüzey mikroyapısının kopyalanması); ASTM E 1351(Standard Practice for Production and Evaluation of Field Metallographic Replicas) standardı tarafından belirlenmiş olan şartlara göre, eğitimli mühendis ve teknikerlerimiz tarafından taşınabilir ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen ve yüzeyin mikroyapısının kopyalanması esasına dayanan bir tekniktir.

Tahribatsız muayene yöntemlerinden ‘Mikroyapı Analizi’ sayesinde yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan ekipmanların mikroyapısal değişimlerinin takibi ve mikroyapıdaki herhangi bir hasar mekanizmasının (mikro çatlak, karbür çökeltisi, vb.) varlığının tespiti replika işlemi ile mümkündür.

Tesislerin işletme şartlarına bağlı olarak yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan ekipmanlarda görülmesi muhtemel hasar mekanizmaları da değişmektedir. Metalografik inceleme ile tesislerin kalite kontrolü/yönetiminden sorumlu olan mühendislere, VGB-S-517 referans alınarak ve mühendislerimizin geniş bilgi birikimi sayesinde yapılan değerlendirmelerle hasar mekanizmalarının tespiti ve nedeni gibi önemli bilgiler sağlanmaktadır.

METALURJİK ANALİZ

Metalürjik incelemede ilk ve en önemli adım replika kalitesidir. Yüksek kaliteye sahip replikalar; mikroyapı değerlendirme ve hata analizi aşamasında beklenmedik herhangi bir metalürjik hasarın belirlenmesine olanak sağlar.

Tesis ve saha deneyimi/bilgisi yüksek mühendis ekibimiz; replika örneklerini değerlendirerek yüksek öneme sahip bilgiler (sebep ve hasar mekanizması) elde eder.

Saha ve laboratuvar çalışmalarında elde ettiğimiz deneyimlerle hazırlamış olduğumuz çeşitli malzemelere ait mikroyapı örnekleri ve hata mekanizmalarına ait örnekleri aşağıdaki posterlerde görebilirsiniz.

Etkili ve doğru bir metalurjik inceleme için malzeme analizi ve sertlik testi sonuçları da göz önüne alınmalıdır. Integrity NDT olarak saha çalışmalarında bu testleri metalurjik işlemler ile beraber gerçekleştirmekteyiz.

SERTLİK TESTİ

Sertlik testi; malzemelere uygulanan mekanik bir testtir. Sertlik ise malzemenin temel bir özelliği olmamakla beraber malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir ve malzemenin karakteristik bir özelliğidir. Yani malzemeler aynı kimyasal bileşime sahip olsalar da farklı sertlik değerlerine sahip olabilirler. Sertlik değeri malzemenin mukavemetine, tokluğuna bağlı olarak değişmektedir.

Saha çalışmalarında geniş bir kullanıma sahip olan sertlik testi, metalografik incelemeler ile beraber malzeme hakkında önemli bilgiler vermektedir (kaynakla birleştirilen parçalara uygulanan ısıl işlemin kalitesi vb.)

HARDNESS TESTING

MALZEME KOMPOZİSYONU ANALİZİ

Positive Material Identification (PMI), metal ve alaşımları ile beraber kaynaklı parçaların da kimyasal içeriğini hızlı bir şekilde öğrenmek için kullanılan bir yöntemdir. PMI için tipik metotlar X-ray ışıması (XRF) ve optik emisyon spektrometre (OES) yöntemleridir.

Integrity NDT, malzeme kompozisyon analizi yöntemlerinden optik emisyon spektrometre (OES) ve X-ray ışıması (XRF) hizmetlerini vermektedir.

POSITIVE MATERIAL ANALYSIS