Kalın Duvarlı Reaktör Muayenesi

SORUN

Petrokimya rafinerilerinde bulunan kalın duvara sahip basınçlı kapların hassas ve hızlı bir şekilde muayenesi kritik önemdedir. Tüm muayenelerin ilgili standartlara göre kayıtlı verilerinin olması bir zorunluluktur.

Yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan kalın duvarlı malzemeler işletme anlamında çok risklidir. Kaynak kalitesi basınçlı kaba ait işletme ömrünü çok ciddi şekilde etkileyebilir. Her hata çok ciddi kazalara sebep olabilir.

ÇÖZÜM

Integrity NDT Mühendislik özel problar ve tarayıcılar kullanarak ultrasonik TOFD (Time of Flight Diffraction) ve Phased Array yöntemleriyle imalat kaynaklarının ve ana malzemelerin muayenesini gerçekleştirmektedir. Bu muayene kayıtlı veriler kullanılarak raporlanabilir. Ayrıca, tüm veriler imalat ve işletme kaynaklı hatalara karşı analiz edilebilir. Her bulgu hassas bir şekilde boyutlandırılarak kabul / ret kriterleri emniyetli bir şekilde uygulanabilir.

Eğer var ise, kaplamanın durumu da hassas bir şekilde incelenebilir. TOFD yöntemi ile minör kaplama hataları ve yapışmama gibi hatalar başarılı bir şekilde tespit edilebilir ve kayıt altına alınır.

TOFD ve PAUT uygulama çözümleri sonuç ve zaman açısından çok faydalıdır.

Integrity NDT Mühendislik, hassas bir yüzey hazırlığı ve ardından yapılacak Manyetik Parçacık muayenesi ile minor yüzey hatalarının tespiti için de bir çözüm önerir.

Ek olarak, metalurjik replika ile malzemenin mikroyapısal durumunun incelenmesi de mümkündür.

Integrity NDT metalurji bölümü replikalar alarak ekipmanın mikroyapısını inceler.

Heavy Wall Vessel 4 scaled e1589353715731