Santral Performans ve Verim Analizi

Mevcut işletme ve bakım gereklilikleri gerek kombine çevrim, gerekse fosil yakıtlı enerji santralleri için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Artan enerji talepleri, deregülasyon, artan yakıt maliyetleri, pik yük üretimi, çevresel kısıtlamalar ve emisyon politikaları düşünüldüğünde, verimi en üst düzeye çıkarmak santral işletme başarısı açısından önemli bir yere sahiptir.

“Santralinizde boşa harcanan enerjinin ve yol açtığı maliyetin farkında mısınız?”

“Tesis performansında gözden kaçan veya ihmal edilen küçük detaylar sebebiyle milyonlarca kayıp yaşayabileceğinizi biliyor musunuz?”

Santral verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilmeniz için tesis ve operasyon ile uyumlu, gelişmiş yazılım ve performans analizi içeren kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Santralinizin dijital ikizini çıkartarak, değişen sistem koşullarını analiz ediyor ve uzman mühendislerimiz ile tesis verimliliğiniz hakkında kapsamlı bir performans raporu sunuyoruz.

Ekipman performansının genel sistem performansı üzerindeki etkisini anlamak, işletme ve bakım faaliyetlerini optimize etmek için kritik bir öneme sahiptir (Şekil 1).

Sema 1

Şekil 1. Kombine Çevrim Santrali Şematik Gösterimi

 

Bu sanal santral modelinden performans yazılımı, kullanıcı ve mühendislerin sistemdeki değişikliklerin etkilerini önceden ve netlikle görebilmelerine olanak tanır. Tesis operasyon ve bakım verileri üzerinden çalışarak mevcut performans verileri her ekipmana yönelik yapılabilir, beklenen ve gerçekleşen değerler karşılaştırılarak bozulma ve düzeltme konularında analizler gerçekleştirilmektedir.

BarGrafik 1

Şekil 2. Tesis Ekipmanının Genel Verime Katkısı

 

Sistem modelleme sayesinde tesis alt sistemleri analiz edilmekte ve her bir ekipmanın performansa etkisi belirlenerek sistem performansı değerlendirilmektedir. Bu sayede gereksiz ekipman değişimlerinin yol açacağı harcamaların önüne geçilmekte ve kullanılan ekipman veriminin nasıl değiştiği analiz edilmektedir.

Tablo1 1

Tablo 1

Örnek analiz çalışmalarıyla performans hedeflerinin ve iyileştirme çalışmalarının verime katkısı kolaylıkla gösterilebilir.

  • Performans yazılımı, tüm santral döngüsünün ve her bir ekipmanın sistemin verimine etkisinin değerlendirilmesine olanak tanır
  • Tasarım dışı işletme ve ekipman detayları, çeşitli ortam ve işletme koşulları altında simüle edilebilir
  • Ekipman iyileştirme veya değiştirme seçeneklerinin tesis verimine etkisi önceden hesaplanabilir
  • Olası senaryolar ve parametre değişimlerinin etkisi kapsamlı olarak analiz edilebilir
  • Çeşitli ortam koşulları altında beklenen performans tesis modeli üzerinden hesaplanabilir
  • Ekipman verimindeki düşüş geniş zamana yayılarak gözden kaçabilmektedir, performans analizi sayesinde verimdeki düşüş tespit edilip analitik temellere oturtulabilir.
  • Duruş öncesi ve sonrası analizi yapılarak duruş çalışmalarının performansa etkisi belirlenebilir

Integrity NDT olarak ekipman ve alt sistem performansının tesis genel verimine etkisini tespit ederek performans hedeflerini gözden geçiriyor ve iyileştirme konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Tablo2 1

Tablo 2

 

İyileştirme seçeneklerinin verime ve maliyete etkisini analiz ederek en iyi yöntemin seçilmesine yardımcı oluyoruz.

Tablo3 1

Tablo 3

 

Figur1 1Figur2 1

 

 

 

 

Şekil 3. Gaz Türbini – Bakımdan sonra beklenen ve gerçekleşen güç çıktısı

“Tesis ekipmanınız bilinmeyen bir bakım gerektiriyor olabilir, ve zamanla bu gereklilik size maliyet olarak yansıyabilir.”

Deneyimli ve uzman kadromuzla ortaya çıkabilecek gereksiz maliyetleri önleyebilmek için uygun bir yaklaşım ve metodoloji belirlenmesine yardımcı oluyoruz. Tesis yaşının ilerlemesi, ekipmanın yavaş bir şekilde veriminin düşmesi sonucunu da beraberinde getirir. Bu verim düşüşü doğru izleme ve analizle aşılabilir ve arıza ve kaza riskleri minimize edilebilir. Fazla harcamanın azaltılmasına, üretim maliyetinin düşerek kirliliği azaltmaya ve karı arttırmaya yardımcı olmaktayız.

EĞİTİM

Enerji santrallerinin performansları termodinamik konusuyla yakın ilişkilidir, ve birçok tesis çalışanı termodinamik konusunda sınırlı bilgiye sahiptir. Tesisin verimini arttırmak ve performans konusunda farkındalığı arttırmak için Integrity NDT olarak uzman ekibimizle performans eğitimleri de veriyoruz