Eddy Current Tüp Muayenesi

Eddy Current Muayenesi, petrokimya rafineleri, kimyasal tesisler ve enerji üretim tesislerindeki, eşanjör, havalı soğutucu, buhar türbini jeneratör kondenserleri ve besleme suyu ısıtıcılarında bulunan boruların incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tesislerdeki üretim, bu kritik ekipmanlara bağlıdır ve bu nedenle olası bir hatadan kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Eşanjörler tipik olarak, değişken çap ve et kalınlığına sahip, sayısı 1000’e kadar çıkabilen tüp demetlerinden oluşur.

Eddy Current tüp muayenesi birçok değişkene sahip olup, metot seçimi malzemeye, tüp kalınlığına, tüpün çapına ve ekipman geometrisine bağlıdır. Bu yöntem ile tüplerde oluşabilecek korozyon, pitting, erozyon, çatlak ve diğer değişimler tespit edilebilir.

Bu kusurların erken tespiti, sadece durum değerlendirmesi yapmak için kullanılan rapordan ziyade, tesis mühendislerinin kalan ömür tahminini de kolaylaştırır. Değerlendirme sonuçları, tesislerin işletme ve bakım programlarında test yapılan ekipmanların gözetimi için de önemli veriler sağlar.

Integrity NDT Mühendislik Eddy Current yönteminde deneyimli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile aşağıdaki metot ve malzeme tiplerine muayene yapabilmektedir:

  • ECT – Konvansiyonel Eddy Current Muayenesi (Ferritik Olmayan Metaller)
  • PSEC – Partial Saturation Eddy Current Muayenesi (Ferritik Metaller)
  • RFT – Remote Field Testi (Ferritik ve Kalın Duvarlı Metaller)
  • NFT – Near Field Testi (Finli Tüpler)
  • IRIS – Internal Rotary Ultrasonik Muayene*

*IRIS ultrasonik bir yöntem olup, tüp muayenesinde kullanıldığı için bu kısımda paylaşılmıştır.

Integrity NDT Mühendislik rafineri duruş programlarında geniş bir ekipman, prob ve blok envanterine sahiptir. Söz konusu prob ve bloklar şirket içinde geliştirilip üretilmekte olup, envanter her yeni projede genişlemektedir.

SANTRAL KONDENSER TÜP MUAYENESİ

Integrity NDT, elektrik santrallerindeki kondenser tüplerinin kapsamlı olarak incelemesini ve raporlamasını sağlar. Elektrik Santrali Buhar Türbin Kondenserlerinin operasyonel değerlendirmesinin yanı sıra, Elektrik Santrali yetkilileriyle birlikte kondenser muayenesinde elde edilen verileri, istenmeyen tüp sızıntılarının neden olacağı acil duruşları önlemek gibi bir yaklaşımın oluşturulmasında kullanmak için çalışıyoruz.

eddy current
eddy current
eddy current