Rafineri Muayene Çözümleri

Solutions 1 1 2

Integrity NDT, rafineri müşterilerine kapsamlı tesis güvenliği ve ekipman yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Rafineri teknik ekipleriyle uyum içinde çalışarak, müşterilerimizin muayene ihtiyaçlarını inovatif çözümlerle karşılamaktayız. Yüksek tecrübemizi de göz önünde bulundurarak, paket şeklinde muayene hizmetleri sunmakta ve planlamadan raporlamaya kadar muayene sürecinin tüm aşamalarından hizmet vermekteyiz.

…deneyimli ekibimizle tüm teknik muayene prosedürlerinin doğruluğundan ve uygulamasından sorumluyuz…

Mühendislik ekibimiz tüm gerekli süreçleri koordine etmekte ve profesyonel olarak hizmet sağlamaktadır. Tüm muayeneler ve raporlamalar uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Duruş öncesi planlamadan son raporlara kadar Integrity NDT uygun maliyetli ve verimli çalışmalarıyla tesis ve ekipman güvenilirliğine katkı sağlamaktadır.

Yazılım Sistemleri

…bünyemizde geliştirdiğimizde özelleşmiş yazılımlarımız sayesinde tesis güvenliğine, proje ve ekipman yönetimine katkı sağlamaktayız…

Duruş Yönetim Yazılım servisleri sağlıyoruz.

 • Kendi geliştirdiğimiz dijital ikiz tabanlı yazılımımız “QUARTSITE”, muayene aktivitelerinin yönetimini, kontrolünü sağlamakta ve kaydını tutmaktadır. Yazılımımız, büyük duruşların proje takibi ve yönetiminde çok önemli bir yere sahiptir.

Muayene öncesi yüzey hazırlıkları yapıyoruz.

 • Muayene öncesi hazırlıkları kendi bünyemizde gerçekleştirerek maliyetleri düşürmekte ve doğru hazırlığın yapıldığından emin olarak muayene faaliyetimizin kalitesine önem veriyoruz. Konvansiyonel MPI ve DPI hazırlıklarından ileri ultrasonik uygulamalara kadar bu servisi sağlamaktayız.

İleri NDT servisleri sağlıyoruz.

 • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, konvansiyonel ve ileri NDT yöntemlerinde duruş çalışmalarına deneyimimizle katkı sağlıyoruz. TOFD/PAUT gibi ileri ultrasonik uygulamalarla manuel sağlamaları birleştirerek, kolon, reaktör ve kaynak muayenelerini kapsamlı şekilde gerçekleştiriyoruz.

Heavy Wall Vessel 9 scaled

 

Integrity NDT Mühendislik rafinerilerin kalın cidarlı basınçlı kaplarının (reaktörler, drumlar vb.) muayenesinde bütün Tahribatsız Muayene yöntemlerinin hizmetlerini vermektedir. Bu tip basınçlı kaplarda hidrojen hasar mekanizmaları beklenmektedir. Integrity NDT hidrojen temelli hasarların erken safhalarda saptanmasında geniş bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Hidrojen temelli hasar mekanizmalarının tespitinde aşağıdaki ileri Tahribatsız Muayene yöntemleri kullanılmaktadır;

 • TOFD
 • Phased Array UT (Faz Kontrollü Ultasonik)
 • Ultrasonic Back Scatter Technique (Ultrasonik Geri Saçılma Tekniği)
 • Ultrasonic Velocity Ratio Measurement (Ultrasonik Ses Hızı Ölçümü)
 • Spectrum Analysis (Spektrum Analizi)
 • Metallurgical Investigation (Replication) (Metalurjik İnceleme)
 • Integrity NDT Mühendislik geniş bilgi birikimi ve tecrübesiyle basınçlı kaplarınızın uzun süreli, güvenli çalışmasını sağlayabilir.

Home page Refinery LPG Storage Tank 1

Integrity NDT Mühendislik küre depolama tanklarının kaynak bölgelerinin muayenesini TOFD tekniğini kullanarak yapmaktadır.

Bu muayene tekniği çok duyarlı olmakla beraber depolama tankının dış yüzeyinden muayeneyi gerçekleştirmemize olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 36 metre uzunluğunda bir kablo ve I-Scan ultrasonik tarayıcı, muayeneyi hızlı ve güvenilir şekilde yapmamızı sağlamaktadır. Ayrıca iskele gereksinimini ortadan kaldırarak, NDT alanında tecrübeli, IRATA level 3 ve level 2 sertifikalı iple erişim teknisyenleri ile çalışmaktayız.

Integrity NDT Mühendislik geniş bilgi birikimi ve tecrübesiyle basınçlı kaplarınızın uzun süreli, güvenli çalışmasını sağlayabilir.

Detaylı bilgi için sayfamızın Tahribatsız Muayene Hizmetleri kısmını ziyaret edebilirsiniz.

3 1

Östenitik malzemelerde kaynak elastik anizotropik bir kristal yapıya sahiptir. Yani malzemelerin fiziksel karekteristikleri kristal yönlenmeye bağlıdır.

Anizotropik malzemelerin farklı ultrasonik davranışlarından dolayı her bir yapı incelemesi için özel problar ve tarama planları düşünülmelidir.

Alışılmış enine dalga veya Phased Array ultrasonik tekniklerini kullanmak yaygın yanlış inceleme uygulamalarındadır. Kaynaktaki demet eğikliği etkisi sebebiyle yanlış değerlendirmeler elde edilebilir ve bu tesis için sorun yaratabilir.

Doğru incelemeler TRL problar kullanılarak elde edilebilir. İncelemeden önce doğrulama işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Integrity NDT yüksek hassasiyetli prob ve yeterli ekipman yeteneğiyle östenitik ve diğer alanlar için ultrasonik inceleme hizmeti sunmaktadır.

Östenitik ve diğer kaynak yapılarının incelemesinde kullanılan NDT yöntemleri:

 • Penetrant Yöntemi
 • Boyuna Dalgalarla Ultrasonik Testi
 • Phased Array
 • TOFD
 • Metalurjik İnceleme (Replika)

Refinery home page UGW 2

Rafinerilerde, petrokimya ve kimyasal tesislerde izolasyon altı korozyon (Corrosion Under Insulation CUI) sık rastlanan bir hatadır ve tespiti için Ultrasonik Guided Wave yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Boru Hatlarında UGW yöntemi ile test gerçekleştirmenin birçok avantajı vardır. Sistem tek bir test konumundan zıt yönlerde test dalgaları üretebilir ve tarayabileceği alan boru hattının üzerindeki fiziksel ve yapısal (dirsek, vana, flanş varlığı, malzeme türü vs.) unsurlara bağlı olarak değişir. Böylelikle İzoleli bir boru hattı üzerinde çatlak, dış veya iç korozyon mekanizmasını tespit edebilmek için tek bir noktada (40-50 cm genişliğinde) izolasyon kaldırılıp her iki yönlü olarak metrelerce alan taranabilir. Ayrıca UGW tekniği halihazırda çalışan sistemler ve yüksek sıcaklıklarda da uygulanabilir. Geleneksel Ultrasonik Muayene Sistemlerindeki gibi ara yüzey temasına (su besleme/bağlayıcı madde) ihtiyaç duyulmaz. Anlaşılacağı üzere Guided Wave Tekniğinin uygulanması oldukça pratik ve diğer test yöntemlerine göre hızlıdır. Bunun yanı sıra elde edilen veri kapasitesi (taranan alan, yüzey) de oldukça yüksektir.

 

refinery home page section 2

Eddy Current Muayenesi, petrokimya rafineleri, kimyasal tesisler ve enerji üretim tesislerindeki, eşanjör, havalı soğutucu, buhar türbini jeneratör kondenserleri ve besleme suyu ısıtıcılarında bulunan boruların incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tesislerdeki üretim, bu kritik ekipmanlara bağlıdır ve bu nedenle olası bir hatadan kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Eşanjörler tipik olarak, değişken çap ve et kalınlığına sahip, sayısı 1000’e kadar çıkabilen tüp demetlerinden oluşur.

Eddy Current tüp muayenesi birçok değişkene sahip olup, metot seçimi malzemeye, tüp kalınlığına, tüpün çapına ve ekipman geometrisine bağlıdır. Bu yöntem ile tüplerde oluşabilecek korozyon, pitting, erozyon, çatlak ve diğer değişimler tespit edilebilir.

Bu kusurların erken tespiti, sadece durum değerlendirmesi yapmak için kullanılan rapordan ziyade, tesis mühendislerinin kalan ömür tahminini de kolaylaştırır. Değerlendirme sonuçları, tesislerin işletme ve bakım programlarında test yapılan ekipmanların gözetimi için de önemli veriler sağlar.

Integrity NDT Mühendislik Eddy Current yönteminde deneyimli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile aşağıdaki metot ve malzeme tiplerine muayene yapabilmektedir:

 • ECT – Konvansiyonel Eddy Current Muayenesi (Ferritik Olmayan Metaller)
 • PSEC – Partial Saturation Eddy Current Muayenesi (Ferritik Metaller)
 • RFT – Remote Field Testi (Ferritik ve Kalın Duvarlı Metaller)
 • NFT – Near Field Testi (Finli Tüpler)
 • IRIS – Internal Rotary Ultrasonik Muayene*

*IRIS ultrasonik bir yöntem olup, tüp muayenesinde kullanıldığı için bu kısımda paylaşılmıştır.

Integrity NDT Mühendislik rafineri duruş programlarında geniş bir ekipman, prob ve blok envanterine sahiptir. Söz konusu prob ve bloklar şirket içinde geliştirilip üretilmekte olup, envanter her yeni projede genişlemektedir.

Integrity NDT also manufacture Eddy Current Tube Inspection Probes ‘in-house’, widening the inventory to suit each project work scope.