Santral Muayene Çözümleri

Arka Kapak 2 scaled

Integrity NDT Mühendislik Enerji Santrallerinin büyük duruşlarında muayene yönetim sistemleri konusunda dünya çapındaki müşterilerine hizmet vermektedir.

Çalışmalarımızı kendi muayene prosedür ve tekniklerimize uygun olarak yapmaktayız. Kalifiye ve tecrübeli operatörler tarafından doğru teknik ve prosedürlerin uygulandığını Integrity NDT Mühendislik olarak garanti ederiz.

Büyük tecrübe ve bilgi birikimimizle; müşterilerimize profesyonel Tahribatsız Muayene hizmeti vermekteyiz. Kendi özel prosedür ve tekniklerimizi kullanarak enerji santrallerinde oluşabilecek hasar türlerinin tespiti konusunda tecrübeli ve bilgiliyiz.

QUARTSITE- Şirketimizin geliştirmiş olduğu bu program projelerin başlangıcından bitişine kadar kullandığımız ve projelerin planlanması konusunda kolaylık sağlayan bir yazılımdır.

Duruş boyunca programlanan ve gerçekleşen tüm aktivitelerimizi Duruş Yönetim Yazılımı olarak geliştirdiğimiz QUARTSITE ile müşterilerimize sunmaktayız. Yazılım; verilen görevleri takip etme, durum izleme ve duruş kalite kontrol-kalite güvence gerekliliklerinin kontrolünü sistemlemek üzere dizayn edilmiştir. Proje süresi boyunca, QUARTSITE önem taşıyan her aktiviteyi Durum İzleme Raporlarından son kapanış raporlarına dek müşterinin izlemesine ve bilgi edinmesine olanak sunar.

Yazılımın kontrol ve yönetimi iş planında yaratacağı bazı farklılıklar:

 • Uygulanacak testlerin ve iş planının tam olarak tanımı
 • Uygulanacak tekniklerin, uyulacak prosedürün incelemeyi yapacak personele iş kapsamının kurallar dahilinde sağlanması.
 • İnceleme planlarının durumu, ilerleyişi, gözlemlenmesi düzenli raporlarla müşteri ve belirli kişilere aktarılması
 • İşlem sonuçları için kabul kriterlerinin tesis uzmanları veya metalurjistlere göre düzenlenmesi
 • Tüm aktivitelerin tamamlandığının, tesisin arzulanan zaman aralığında hizmete girmesini garanti eder
 • Kapsamlı ve kontrol edilmiş İnceleme Raporlarını elektronik ortamda sunar.

MUAYENE ÖNCESİ YÜZEY HAZIRLIKLARI- Tecrübeli ve bilgili bir mühendislik ekibi sayesinde sadece kaliteli muayene hizmeti vermekle kalmayıp ek olarak muayene maliyetini düşürücü katkılar yapmaktayız.

Muayene öncesi yüzey hazırlığı- Yüzey hazırlığı için gerekli iş yükünü kendi ekimizle karşılayabileceğimiz gibi taşere de etmekteyiz. Yüzey hazırlıklarının direkt olarak kontrolümüz altında yapılmasına dikkat ederek iyi seviyede bir muayene yüzeyinin hazırlandığından emin olmaktayız. Bu sayede tahribatsız muayene yöntemleri için (MT, PT, UT) uygun yüzey şartlarının sağlandığından emin olmaktayız.

power plant inspection

Felsefemiz; yapılan işin ilk seferde doğru şekilde yapılmasının, yanıltıcı veriler elde etme ihtimalinden daha önemli olduğudur.

Hizmet politikamız sadece muayene çalışmalarını denetlemek değil ayrıca tecrübeli mühendis ekimiz ile taşeron muayene ekipleri arasında takım çalışmasına katkıda bulunarak planlanan zaman aralığında muayenelerin tamamlanmasını sağlamaktır.

ÖZEL TASARIM TARAYICILAR- Kendi tasarımımız olan I-SCAN tarayıcıları Faz Kontrollü Ultrasonik ve TOFD yöntemlerinde kullanmaktayız.

Özel Ultrasonik Uygulamaları- AUT (Advanced Ultrasonic) süreksizliklerin tespiti ve boyutlandırılmasını kolaylaştırmakla beraber elektronik verilerin sürekli olarak oluşturulmasını kolaylaştırır. Kendi tasarımımız olan ‘I-Scan’ yarı otomatik tarayıcı sistemlerini kullanarak buhar boru hatlarının kaynak bölgelerine Faz Kontrollü UT ve TOFD muayenesi gerçekleştirmekteyiz.

QUARTZ- Enerji Santralleri mühendislerine muayene planlama, uygulama ve muayene edilmiş parçaların takibi konularında etkin bir programdır.

QUARTZ: Bir tesisin varlığının hizmet boyunca sürekliliğinin sağlanması, muayene sisteminin takip edilmesi, planlanması ve kayıtlarının saklanması için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Örneğin boru hatlarında bulunan kaynak, askı, dirsek, vb. unsurların belirli bir düzen içerisinde tanımlanması ilgili kalite verilerinin düzen içerisinde tutulması için büyük bir önem arz eder.

4 1 e1479417310526

 

Gaz ve buhar türbinleri hakkındaki geniş tecrübe ve bilgi birikimimiz ışığında kapsamlı bir muayene hizmeti sunmaktadır.

Muayene metotlarımız:

 • Görsel Muayene
 • Sıvı Penetrant Muayenesi
 • Manyetik Parçacık Muayenesi
 • Eddy Akımları Muayenesi
 • Ultrasonik Muayene
 • Faz Kontrollü Ultrasonik Muayene
 • Metalurjik İncelemeler (Replika)
 • Integrity NDT Mühendislik türbininizin ekonomik ve güvenli çalışmasını sağlayacak desteği vermektedir.

Uygun NDT inceleme tekniklerinin seçimi, bunların uygulanması tesis ve kazan kısmında büyük ölçüde iyileştirmelere olanak sağlamaktadır.

Integrity NDT sahip olduğu bilgi ve uygulamalardan kazandığı deneyimi birleştirerek şirketlere danışmanlık hizmeti vermekte, sunduğu geniş NDT teknikleri tesisin sayesinde kazanlar ve tesis konusunda tüm istekleri karşılayabilmektedir.

Başlıca HRSG ve Boru Hatları için Tahribatsız Muayene Yöntemleri:

 • Gözle Muayene (ek olarak videoscope ile görüntüleme)
 • Sıvı Penetrant Testi
 • Manyetik Parçacık Testi
 • UT (Ultrasonik Test)
 • EMAT
 • Oksit Kalınlık Ölçümü
 • Phased Array UT (Faz Kontrollü Ultrasonik Muayene)
 • TOFD
 • Metalurjik İnceleme
 • Malzeme Analizi ve Sertlik Ölçümü

pp 1

Integrity NDT, elektrik santrallerindeki kondenser tüplerinin kapsamlı olarak incelemesini ve raporlamasını sağlar. Elektrik Santrali Buhar Türbin Kondenserlerinin operasyonel değerlendirmesinin yanı sıra, Elektrik Santrali yetkilileriyle birlikte kondenser muayenesinde elde edilen verileri, istenmeyen tüp sızıntılarının neden olacağı acil duruşları önlemek gibi bir yaklaşımın oluşturulmasında kullanmak için çalışıyoruz.

ect colors

2 1